Leensjop
Image default
Industrie

Toxische stoffen zoals dieselmotoremissie laten verwijderen

Als u dieselmotoren inzet voor uw vervoermiddelen, dan is de uitstoot hiervan doorgaans opgebouwd uit verschillende carcinogene stoffen. Deze kunnen bij langdurige blootstelling blaaskanker of longkanker veroorzaken bij uw personeel of gebruikers van uw voertuigen. U dient daarom de uitstoot van dieselmotoremissie dusdanig te verlagen dat u voldoet aan veiligheidsvoorschriften, zoals deze zijn gesteld door de Inspectie SZW. U wilt voorkomen dat uw personeel gezondheidsklachten krijgt, zoals luchtwegproblemen, ontstekingsreacties, hart- en vaatziekten of allergieën. Eenzelfde probleem doet zich voor als uw bedrijfspanden zijn voorzien van chroom-6 ter voorkoming van roestvorming aan deuren of kozijnen. Chroom-6 saneren zal nodig zijn om ook hierin uw personeel zo goed mogelijk te beschermen.

CMR-checklist voor veiligheid

Om erachter te komen of uw bedrijfspanden of vervoermiddelen voldoen aan veiligheidsvoorschriften of dat er inderdaad sprake is van een CMR-vervuiling of grond van dieselmotoremissie of chroom-6 gebruik, kunt u de CMR-checklist naslaan. U ontdekt zo direct of chroom-6 saneren nodig is of dat u aandacht dient te besteden aan dieselmotoremissie. Gom Specialistische Reiniging kan u helpen een risico-inventarisatie op te stellen om zo gevaarlijke stoffen in kaart te brengen. Ook kan het risico van blootstelling aan DME’s worden vastgesteld. Het meest gunstige is om dergelijke carcinogene stoffen volledig te laten verwijderen, zodat u er zeker van bent dat uw personeel geen gevaar meer loopt. U kunt kiezen voor ander soort motoren of chroom-6 te saneren van oppervlakten in uw bedrijfspanden. Een goed ventilatiesysteem is eveneens belangrijk. 

Inspectie en verwijderen van toxische stoffen

Uw bedrijf kan de support inroepen van Gom Specialistische Reiniging voor het vaststellen en verwijderen van toxische stoffen. Aan de hand van een CMR-checklist kan zorgvuldig worden bekeken in hoeverre uw bedrijf is blootgesteld aan giftige stoffen of uitlaatgassen. Professionele maatregelen kunnen vervolgens worden getroffen om chroom-6 te saneren en dieselmotoremissie zoveel mogelijk te verwijderen. Zowel uw bedrijfspanden als vervoermiddelen zijn daardoor optimaal beschermd en veilig voor personeel en bezoekers.