Leensjop
Business / Financial Services

Wat is dat precies? Re-integratie tweede spoor?

Wanneer het onmogelijk is gebleken dat een zieke medewerker zijn of haar werk zal kunnen hervatten in de eigen functie en er geen andere geschikte functie voor deze medewerker voorhanden is binnen hetzelfde bedrijf, dient re-integratie 2e spoor zich aan. Als werkgever wordt in die situatie van u verwacht dat u alle medewerking en hulp verleent aan de zieke medewerker om toch aan de slag te kunnen bij een andere werkgever. Gelukkig kan ADXpert de re-integratie 2e spoor geheel voor u verzorgen.

Re-integratie tweede spoor niet direct mogelijk

Als werkgever krijgt u te maken met allerlei regels en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter wanneer een medewerker ziek is. Vanuit deze wet bent u als werkgever verplicht uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Uiteraard is het zowel voor u als voor uw zieke medewerker van het uiterste belang om hem of haar weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Op zijn of haar vertrouwde werkplek, in een andere functie binnen uw bedrijf, of bij een extern bedrijf.

Re-integratie gericht op hervatten van het werk op de oude werkplek verdient in eerste instantie de voorkeur. Dit kan zijn eventueel met aanpassingen van de werkplek. Blijkt dit na een vakkundig Arbeidsdeskundig Onderzoek toch niet mogelijk, dan moet u als werkgever uw zieke medewerker de kans bieden terug te keren na de ziekteperiode in een andere functie binnen uw bedrijf. Dit wordt ‘Spoor 1’ genoemd. Sporadisch is werkhervatting bij dezelfde werkgever echter niet haalbaar. Dan treedt traject ’Spoor 2’ in werking. Terugkeer in de arbeidsmaatschappij bij een andere werkgever.

Re-integratie 2e spoor met hulp van ADXpert

De re-integratie via het 2e spoor gaat bij ADXpert, dé Spoor2expert, verder dan bij anderen. ADXpert heeft een onderscheidend vermogen door hun heldere en zeer professionele aanpak. Alle coaches van ADXpert zijn vakkundig en uiterst geschoold in het aandragen van oplossingen. Met behulp van psychologische- en loopbaantesten helpt ADXpert u en uw zieke medewerker(s) bij het samenbrengen van uw medewerker en een andere werkgever.

 

ADXpert werkt met een basisprogramma bij re-integratie 2e spoor

ADXpert werkt met drie duidelijke basismodules voor het traject re-integratie 2e spoor. Module 1 duurt 4 weken en betreft een intake- en trajectplan. Module 2 duurt 3 maanden en is gericht op het 2e spoort traject. Bij de derde en laatste module zal de procedure bij het UWV in gang worden gezet wanneer de voorgaande basisstappen onverhoopt geen vooruitgang hebben geboden.