Leensjop
Business / Financial Services

Een outplacement traject

Carrierepoort kan een oplossing zijn wanneer er sprake is van een conflict, een reorganisatie of arbeidsongeschiktheid in een organisatie. Tevens kan het helpen bij een situatie waarin een werknemer niet langer op de juiste plek zit binnen de organisatie. Als er sprake is van een outplacement is binnen een bedrijf komt hier een hele traject bij kijken.

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die je afhankelijk van je situatie meer of minder uitgebreid doorloopt:

De verwerking fase: wie voor outplacement in aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Hierbij kan men denken aan een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid enzovoort Het vergt vaak tijd voor een medewerker om daar overheen te komen, want emoties spelen hierbij een grote rol. Tijdens een outplacementtraject is daar (meer dan bij een ‘gewoon’ loopbaanadviestraject) ruimte voor om dit te behandelen.

Ook zorgt een outplacement bureau ervoor dat de medewerkers naar zichzelf gaan kijken en reflecteren. Wil je effectief kunnen solliciteren, dan je moet goed weten wat je wilt. Zelfonderzoek maakt dus een belangrijk deel uit van een outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde als: wat ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten?

Tevens krijgen medewerkers een sollicitatietraining. Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. En vinden dit ook spannend en moeilijk om te doen. Tijdens een outplacementtraject wordt er gekeken naar je cv en sollicitatie brief en hier wordt ook mee geoefend. Als dit allemaal gedaan is gaat de medewerker opzoek naar een nieuwe baan. Veel outplacementbureaus hebben hulpmiddelen om het banen zoeken te vergemakkelijken.

Het bedrijf Carrièrepoort kan bedrijven helpen met de Outplacement van een medewerker. Ze begeleiden de werknemer vandehuidige werk naar eennieuwe werk. Het vinden van een nieuwe baan is veel werk, vooral als een medewerker dit lang niet meer heeft gedaan. Bekijk eens de website van carrierepoort.nl voor meer informatie over het bedrijf.

http://carrierepoort.nl/