Leensjop
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Wat doet Outplacementbureau Werkcontact?

Werkcontact biedt inzicht, geeft kleur en inspireert bij bedrijfstrainingen, coaching, loopbaanvragen, re-integratie en outplacement. Deksels doet dit op haar eigen, herkenbare en praktische manier. Het bieden van inzichten, het creëren van ruimte voor ontwikkeling en natuurlijk het vinden van die ene leuke en duurzame baan is voor Werkcontact de hoofdzaak. Deksels gebruikt de hoofddeksels als symbool:

Door mensen inzicht te geven in hun drijfveren, waarden en kwaliteiten kunnen zij kleur geven aan hun loopbaan en aan hun leven. Dit begint bij gedegen (zelf-) onderzoek en intensieve coaching of training, op individuele basis of in een groep. Werkcontact biedt hiervoor inspirerende mogelijkheden.

Werkcontact zet zich ervoor in dat haar klanten:

–      gefascineerd raken en blijven door hun werkzaamheden en activiteiten;

–      durven te ondernemen en te experimenteren;

–      in een team hun ideeën en ervaringen delen en inzetten;

–      hun motivatie, energie en eigen essentie aanspreken;

–      zich bezinnen, rust nemen en inspiratie opdoen;

–      een balans vinden tussen carrière en zingeving;

–      keuzes maken die aansluiten op de realiteit;

–      een (outplacement)traject afsluiten met een duurzame baan bij een nieuwe werkgever.

Werkcontact richt zich vooral op individuele coaching van mensen die:

–      Behoefte hebben aan verandering in het werk;

–      Ongenoegens ervaren; “is dit het?;

–      Twijfels hebben over eigen capaciteiten en veranderingen;

–      Behoefte hebben aan onderzoek naar hun kwaliteiten en drijfveren;

–      Energie, creativiteit en inspiratie willen opdoen;

–      Op zoek willen naar nieuwe (beroeps-) mogelijkheden;

–      Op zoek zijn naar een werkomgeving die passend is

Tijdens outplacement ontdekt u, via heroriëntatie, testen en praktische coachingsgesprekken, de rode draad in uw leven en werk. U staat stil bij uw opgebouwde ervaring, kwaliteiten, interesses en waarden. Uw vragen vormen het vertrekpunt van het traject.


Outplacementbureau Werkcontact is al sinds 2003 actief in de outplacementbranche

In de sessies prikkelen we u om te experimenteren met ’vergeten’ talenten en uitdagingen aan te gaan. U oriënteert zich bijvoorbeeld op interessegebieden en spreekt mensen die in dit gebied werken. Zo krijgt u zicht op wat u wel en niet inspireert. Tenslotte gaat u concreet werken aan het kiezen van een (andere) werkkring of studie, het verder uitdiepen van uw huidige werk en netwerk of oriëntatie op de arbeidsmarkt.

https://www.outplacementverzekering.nl